Б.МӨНХБАТ

Албан тушаал:

Партнер, Өмгөөллийн секторын ахлагч, ахлах өмгөөлөгч

Холбогдох:

Утас: 70129206

И-мэйл: munxbat0204@yahoo.com

Гишүүнчлэл:

Монголын Хуульчдын Холбооны зөвлөлийн гишүүн, Монголын Хуульчдын Холбооны Өмгөөлөгчдийн Хорооны удирдах зөвлөлийн гишүүн, Монголын Хуульчдын Холбооны Төлбөрийн чадваргүй иргэдэд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх хорооны удирдах зөвлөлийн гишүүн, Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн.

Танилцуулга:

Ажлын туршлага:

Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх судалгааны ажлын багийн ахлагч;

Монголын хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны ажиллах журам, Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны маргаан хянан шийдвэрлэх журам боловсруулах ажлын хэсгийн гишүүнээр тус тус ажилласан;

Хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагааны журам, Төлбөрийн чадваргүй иргэнд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх журмын төслийг боловсруулсан.

Мэргэжил эзэмшсэн байдал:

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд Магистрын зэрэг хамгаалсан.

   МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Докторант

Хууль, тогтоомжийн төсөл боловсруулах болон судалгаа шинжилгээний ажлын туршлага:

Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх судалгааны ажлын багийн ахлагч;

Монголын хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны ажиллах журам, Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны маргаан хянан шийдвэрлэх журам, Хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллгааны журам, Төлбөрийн чадваргүй иргэдэд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх түр журам, Монголын хуульчдын холбоо, түүний бүтцийн байгууллагуудаас дүрэм, журам боловсруулахад баримтлах журам боловсруулах ажлын хэсгийн гишүүнээр тус тус ажилласан;

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

1. 2007 онд Зүүн болон говийн бүсийн аймгуудын өмгөөлөгчдийн сургалт;

2. 2008 онд Төвийн бүсийн аймгуудын өмгөөлөгчдийн сургалт;

3. 2009 онд Захиргааны эрх зүйн сургагч багш бэлтгэх сургалт;

4. 2010, 2012 онд Баруун бүсийн аймгуудын өмгөөлөгчдийн сургалт;

5. 2013 онд АНУ-ын Бостон хотод зохион байгуулсан Олон улсын Барын холбооны сургалт;

6. 2014 онд Камбожи Улсад зохион байгуулсан “Ази дахь шударга ёсны гарц” сэдэвт сургалт;

7. 2014 онд АНУ-д Барын холбооны сургалт;

8.Монголын хуульчдийн холбооноос зохион байгуулдаг жил бүрийн хуульчийн мэргэжлийн сургалт.