Ц.ЖАВХЛАНТӨГС

Албан тушаал:

Партнер, Өмгөөллийн секторын ахлах өмгөөлөгч

Холбогдох:

Утас: 70129206

И-мэйл: javkhlantugs.ts@advocate.mn

Гишүүнчлэл:

Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн; Монголын Хуульчдын Холбооны Зөвлөлийн гишүүн; Монголын Хуульчдын Холбооны Төлбөрийн чадваргүй иргэдэд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх хорооны удирдах зөвлөлийн гишүүн, Монголын Өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн;

Танилцуулга:

Мэргэжил эзэмшсэн байдал
МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг Олон улсын эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн;
МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд Магистрын зэрэг хамгаалсан.
 
Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал
2015 онд USAID, ХЗЯ болон SIAC хамтран хэрэгжүүлсэн Сингапурын Олон улсын арбитрын төвийн видео сургалт-семинар.
Үндсэн хуулийн болон Захиргааны эрх зүйн үндсэн асуудал сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал.
Монголын хуульчдын холбооноос зохион байгуулдаг жил бүрийн хуульчийн мэргэжлийн сургалт.