Н.БОЛОРЧИМЭГ

Албан тушаал:

Партнер, Хөгжлийн секторын ахлагч, ахлах өмгөөлөгч

Холбогдох:

Утас: 70129206

И-мэйл: nbolorchimeg@yahoo.com

Гишүүнчлэл:

Монголын хуульчдын холбооны гишүүн, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн;

Танилцуулга:

Мэргэжил эзэмшсэн байдал:

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд Магистрийн зэрэг хамгаалсан.

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

             1.Санхүүгийн зохицуулах хорооны Үнэт цаасны мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт;

             2.Монголын хуульчдын холбоо, Монголын Өмгөөлөгчдийн холбооноос зохион байгуулдаг жил бүрийн хуульчийн мэргэжлийн сургалт;

             3.Олон улсын худалдааны танхимын арбитрын сургалт;

             4.Зөвлөгөө өгөх ур чадварын сургалт /Сэтгэл судлалын төв/;

             5.Татварын мэргэшсэмэргэшсэн зөвлөгөө өгөх сургалт /Татварын мэргэшсэн зөвлөхүүдийн нийгэмлэг/; 

             6.Стратегийг амжилттай хэрэгжүүлэх /ҮМС/;

             7.Гүйцэтгэлийн удирдлагын сэтгэл зүй /ҮМС/;

             8.Компанийн засаглалын сургалт /МҮХАҮТ/ 
            

Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэн ажилласан байдал:

            1.Монгол Улсын үнэт цаасны зах зээлд компанийн хувьцаа нэмж гаргах ажиллагаанд хууль зүйн дүгнэлт хийсэн;

            2.Орон сууцны талбайн маргааны асуудлаар хууль зүйн туслалцаа үзүүлсэн;

            3.Өмчийн маргаан, үл хөдлөх эд хөрөнгийн асуудлаар зөвлөгөө өгөх, өмгөөлөгчөөр оролцсон;

            4.Гэр бүлийн асуудлаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, өмгөөлөгчөөр оролцсон;

            5.Хуулийн төслүүдэд санал өгсөн;

            6.Хамтран ажилладаг аж ахуйн нэгж, иргэний үйл ажиллагаанд шаардлагатай гэрээ, баримт бичгийг боловсруулах, хянасан.