Г.БАТБАЯР

Албан тушаал:

Партнер, Зөвлөх үйлчилгээний секторын ахлах өмгөөлөгч

Холбогдох:

Утас: 70129206

И-мэйл: batbayar@advocate.mn

Гишүүнчлэл:

Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн, Монголын Хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны гишүүн

Танилцуулга:

Мэргэжил эзэмшсэн байдал:

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг Олон Улсын эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд Магистрын зэрэг хамгаалсан. 

 

Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэн ажилласан байдал:

  1. Улсын их хурлын сонгуулийн тухай, Газрын тухай, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай, Хууль сахиулагчийн эрх зүйн байдлын тухай, Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай, Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн төслүүдэд санал өгсөн;
  2. ХЗДХЯ, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн “Эрх зүйн чадавхийг нэмэгдүүлэх замаар ядуурлыг бууруулах нь” төслийн захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрүүдэд хийх судалгааны ажлын багт ажилласан;
  3. ХЗДХЯ, ЦЕГ-ын захиалгаар Иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх төвийн багт ажилласан;

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

  • 2015 онд USAID, ХЗЯ болон SIAC хамтран хэрэгжүүлсэн Сингапурын Олон улсын арбитрын төвийн видео сургалт-семинар, УБ хот

  • Монголын хуульчдын холбооноос зохион байгуулдаг жил бүрийн хуульчийн мэргэжлийн сургалт.