С.ДЭЛГЭРМАА

Албан тушаал:

Өмгөөллийн секторын өмгөөлөгч

Холбогдох:

Утас: 70129206

И-мэйл: delgermaa@advocate.mn

Гишүүнчлэл:

Монголын хуульчдын холбооны гишүүн; Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн;

Танилцуулга:

Мэргэжил эзэмшсэн байдал:

            МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг  Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.

            МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд Магистрын зэрэг хамгаалсан.

Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэн ажилласан байдал:

  1. Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөлд санал өгсөн;
  2. Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн төсөлд санал дүгнэлт боловсруулсан;
  3. Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн дүрэмд санал өгсөн;
  4. Ашигт малтмалын тухай хуулийн төсөлд санал өгсөн;
  5. ХЗДХЯ, ЦЕГ-ын захиалгаар Иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх төвийн багт ажилласан;

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

  • НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Хувь хүний хөгжийн институт хамтран зохион байгуулсан “Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлд хариу үйлдэл үзүүлэх, насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчтой харилцах НҮБ-ын стандарт” сэдэвт Үндэсний сургагч багш бэлтгэх хөтөлбөр (2015 он)
  • Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо, Монголын хуульчдын холбооноос зохион байгуулагддаг жил бүрийн хуульчийн багц цагийн сургалтууд;
  • 2015 онд USAID, ХЗЯ болон SIAC  хамтран хэрэгжүүлсэн Сингапурын Олон улсын арбитрын төвийн видео сургалт-семинар, УБ хот;
  • Монголын хуульчдийн холбооноос зохион байгуулдаг жил бүрийн хуульчийн мэргэжлийн сургалт.