Б.СОД-ЭРДЭНЭ

Албан тушаал:

Өмгөөллийн секторын өмгөөлөгч

Холбогдох:

Утас: 70129206

И-мэйл: soderdene@advocate.mn

Гишүүнчлэл:

Монголын хуульчдын холбооны гишүүн; Монголын өмгөөлөгчдын холбооны гишүүн

Танилцуулга:

Мэргэжил эзэмшсэн байдал:

2011 онд Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн;

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд Магистрын зэрэг хамгаалсан.

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

              Өмгөөлөгчийн туслах болон Эвлэрүүлэн зуучлагчийн сургалтанд хамрагдсан;

  Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо, Монголын хуульчдын холбооноос зохион байгуулагддаг жил бүрийн хуульчийн мэргэжлийн сургалтууд;

Мэргэшиж буй салбар:

Иргэн болон захиргааны эрх зүйн чиглэлээр мэргэшин ажиллаж байна.