Л.НОМИНЦЭЦЭГ

Албан тушаал:

Өмгөөллийн секторын өмгөөлөгч

Холбогдох:

Утас: 70129206

И-мэйл: nomintsetseg.l@advocate.mn

Гишүүнчлэл:

Монголын хуульчдын холбооны гишүүн

Танилцуулга:

Мэргэжил эзэмшсэн байдал:

Отгонтэнгэр Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуулийг Олон Улсын эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.

Мэргэшиж буй салбар:

Захиргааны эрх зүйн чиглэлээр мэргэшин ажиллаж байна.

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн сургалт  2015 он