Б.ОЮУ

Албан тушаал:

Зөвлөх үйлчилгээний секторын өмгөөлөгч

Холбогдох:

Утас: 70129206

И-мэйл: oyub@advocate.mn

Гишүүнчлэл:

Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн, Монгол Японы хуульч, эвлэрүүлэн зуучлагчдын холбооны гишүүн

Танилцуулга:

Мэргэжил эзэмшсэн байдал
Япон улсын Иватэ Их Сургуулийн Хууль зүй, Эдийн засгийн ангийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн.
 
Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал
2014 оны 1 дүгээр сарын 14-28-ны хооронд Эвлэрүүлэн зуучлалын сургагч багш бэлтгэх сургалт Япон улс.
2015 оны 2 дугаар сард Эвлэрүүлэн зуучлалын сургагч багш бэлтгэх сургалт, Япон улс.
2015 оны 10 дугаар сард  Эвлэрүүлэн зуучлалын сургагч багш бэлтгэх сургалт, Япон улс.
Австрали улсад зохион байгуулагдсан Олон улсын БАР-ын холбооны хуралд оролцсон.
Монголын Хуульчдын Холбооноос зохион байгуулагддаг жил бүрийн хуульчийн мэргэжлийн сургалт.