Гишүүнчлэл:

“Монголын Хуульчдын холбоо”-ны гишүүн; “Монгол Японы хуульч, эвлэрүүлэн зуучлагчдын холбоо”-ны гишүүн

Танилцуулга:

Мэргэжил эзэмшсэн байдал:

Япон улсын Иватэ Их Сургуулийн Хууль зүй, Эдийн засгийн ангийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн.

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

  1. 2014 оны 1 дүгээр сарын 14-28-ны хооронд Эвлэрүүлэн зуучлалын сургагч багш бэлтгэх сургалт Япон улс;
  2. 2015 оны 2 дугаар сард Эвлэрүүлэн зуучлалын сургагч багш бэлтгэх сургалт, Япон улс;
  3. 2015 оны 10 дугаар сард  Эвлэрүүлэн зуучлалын сургагч багш бэлтгэх сургалт, Япон улс;
  4. Монгол Улсад зохион байгуулагддаг хуульчийн жил бүрийн багц цагийн сургалт.

Ажлын туршлага

Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага ЖАЙКА-ын хэрэгжүүлсэн “Эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцоог сайжруулах” төсөлд хуулийн зөвлөхөөр ажиллаж байсан.