Ч.МӨНХ-АЧИТ

Албан тушаал:

Өмгөөллийн секторын өмгөөлөгчийн туслах

Холбогдох:

Утас: 70129206

И-мэйл: munkhachit@advocate.mn

Гишүүнчлэл:

Танилцуулга:

Мэргэжил эзэмшсэн байдал
Отгон Тэнгэр Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуулийг Олон Улсын эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.
 
Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал
Улсын Их Хурлын Сонгуулийн Эрх Зүй сэдэвт сургалт.
2016 оны 12-р сард “Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд гарч буй хүндрэл, бэрхшээл” сэдэвт сургалт.