Ч.МӨНХ-АЧИТ

Албан тушаал:

Өмгөөллийн секторын хуульч

Холбогдох:

Утас: 70129206

И-мэйл: munkhachit@advocate.mn

Гишүүнчлэл:

Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн

Танилцуулга:

Мэргэжил эзэмшсэн байдал:

Отгон Тэнгэр Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуулийг Олон Улсын эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.

 

Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэн ажилласан байдал:

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн төсөлд санал өгсөн.

 

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

“Улсын Их Хурлын Сонгуулийн Эрх Зүй” сэдэвт сургалт;

2016 оны 12-р сард “Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд гарч буй хүндрэл, бэрхшээл” сэдэвт сургалт;

Монголын Хуульчдийн холбооноос зохион байгуулдаг жил бүрийн хуульчийн  багц цагийн сургалтууд.