Т.ЭРХБИЛГҮҮН

Албан тушаал:

Өмгөөллийн секторын хуульч

Холбогдох:

Утас: 70119206

И-мэйл: erkhbilguun@advocate.mn

Гишүүнчлэл:

Танилцуулга:

Мэргэжил эзэмшсэн байдал:

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг "Эрх зүйч" мэргэжлээр төгссөн.