З.СҮХБААТАР

Албан тушаал:

Партнер, Гүйцэтгэх Захирал

Холбогдох:

Утас: 70129206

И-мэйл: sukhbaatar.z@advocate.mn

Гишүүнчлэл:

Монголын Хуульчдын Холбооны Зөвлөлийн гишүүн, Эвлэрүүлэн Зуучлалын Үндэсний Зөвлөлийн гишүүн, Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны удирдах Зөвлөлийн гишүүн

Танилцуулга:

Ажлын туршлага:

1.Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн ажлын хэсгийн гишүүнээр ажилласан;

2. Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн ажлын хэсгийн гишүүнээр ажилласан;

3. Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн ажлын хэсгийн гишүүнээр ажилласан;

4. Захиргааны ерөнхий хуулийн ажлын хэсгийн гишүүнээр ажилласан;

5. Хуульчийн мэргэжлийн дүрмийн ажлын хэсгийн гишүүнээр тус тус ажилласан;

6. Хуульчдын холбооны гишүүн, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий хуульч,өмгөөлөгчдийн хэрэглэх хэвлэмэл хуудас, баталгааны тэмдгийн загвар, ашиглах журмын төслийг боловсруулсан;

   7. Монголын Хуульчдын Холбооны Өмгөөлөгчдийн Хорооны даргаар 2013-2016 онуудад ажилласан;

   8. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Сургалтын Ерөнхий Хорооны гишүүнээр 2009-2013 онуудад ажилласан;

   9. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны сургалтын дэд хорооны даргаар 2008-2013 онуудад ажилласан;

   10. Захиргааны Хэрэг Шүүхэд Хянан Шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийн ажлын хэсгийн гишүүнээр ажилласан.

 Мэргэжил эзэмшсэн байдал:

           МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг Олон улсын эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.

           МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд магистрын зэрэг хамгаалсан.

           Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн Эрдмийн сургуульд Бизнесийн удирдлагын Доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаалсан. 

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

1. 2006 онд ДОӨБ-ын электрон худалдааны курс;

2. МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн докторант /2006 он/;

3. 2014 оны 4 дүгээр сарын 25-27-ны хооронд Хуульчдын холбооны багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэхсургалт;

4. 2013 оны 10 сарын 06-ны өдрөөс 10-ны өдрүүдэд АНУ-ын Бостон хотод зохион байгуулсан Олон улсын Барын холбооны сургалт;

5. 2013 оны 11 сарын 22-нд БНСУ-д зохион байгуулсан Олон улсын Барын холбооны сургалт;

6. 2014 оны 1 дүгээр сарын 14-28-ны хооронд Эвлэрүүлэн зуучлалын сургагч багш бэлтгэх курс Япон улс;

7. 2014 оны 6 дугаар сарын 30-аас 7 дугаар сарын 8- ны хооронд АНУ-д Барын холбооны сургалт;

8. 2014 оны 10 дугаар сарын 19-өөс 24-ны өдрийн хооронд Японы Токио хотод зохион байгуулсан ОлонУлсын Барын холбооны сургалт;

9. Монголын хуульчдын холбооноос зохион байгуулдаг жил бүрийн хуульчийн мэргэжлийн сургалт.

 

Мэргэшсэн салбар:

Иргэний эрх зүй, оюуны өмч, гадаадын хөрөнгө оруулалт, үл хөдлөх эд хөрөнгө, компанийн болон ашигтмалтмалын эрх зүйн чиглэлээр мэргэшин ажиллаж байгаа.