УЛААНБААТАР ХОТЫН ХҮН АМД МӨРДӨХ ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФЫН ТУХАЙ

   2019 оны 3-р сарын 29-ний өдөр Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 23 дугаар тогтоолоор Улаанбаатар хотын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф-ыг шинэчлэн баталж, 2019 оны 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр болжээ. Үнийн тарифыг танилцуулбал:

 

 (НӨАТ-гүй)

Үйлчилгээний төрөл

Хэмжих нэгж

Тариф

1.

Цэвэр ус

Тоолууртай

төг/л

0.71

Тоолуургүй

төг/л

1.04

2.

Бохир ус

Тоолууртай

төг/л

0.58

Тоолуургүй

төг/л

0.76

 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД МӨРДӨХ ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ

(НӨАТ-гүй)

Үйлчилгээний төрөл

Хэмжих нэгж

Тариф

1.

Цэвэр ус

Доор дурдсанаас бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага

төг/л

1.38

Төсөвт байгууллага

төг/л

1.38

Спирт, архи, пиво, ундаа, усны үйлдвэр, машин угаалга

төг/л

1.84

Ноос, ноолуур, арьс шир, өлөн гэдэс боловсруулах үйлдвэр

төг/л

1.40

2.

Бохир ус

Доор дурдсанаас бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага

төг/л

1.20

Төсөвт байгууллага

төг/л

1.20

Спирт, архи, пиво, ундаа, усны үйлдвэр, мах, сүү боловсруулах үйлдвэр

төг/л

1.55

Ноос, ноолуур, арьс шир, өлөн гэдэс боловсруулах үйлдвэр, машин угаалга

төг/л

2.05

3.

Урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийн бохир ус цэвэрлэх үйлчилгээ

төг/л

3.00

 

 

 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗӨӨВРИЙН УС ХАНГАМЖ, БОХИР УС ЗӨӨВРӨӨР ТАТАН ЗАЙЛУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ

(НӨАТ-гүй)

Үйлчилгээний төрөл

Хэмжих нэгж

Тариф

1.

Цэвэр ус

Төвлөрсөн шугамын ус түгээх байр

төг/л

0.91

Зөөврийн ус түгээх байр

төг/л

0.91

Зуслангийн болон алслагдсан зориулалтын цэгт

төг/л

2.73

Ачилтын ус түгээх байр

төг/л

1.64

2.

Бохир ус

Цооногтой айл өрх

төг/л

0.47

Цооногтой үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага

төг/л

0.85

 

 

   Эх сурвалж: Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн тогтоол 2019.03.29 № 23