НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРИЙН ТУХАЙ

   2019 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн Нийслэлийн засаг даргын захирамжаар Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй худалдаа, үйлчилгээний газрын үйл ажиллагаа явуулах цагийн хязгаарыг баталсан.

   Энэхүү захирамжаар сар бүрийн 1-ний өдрийн 00:00 цагаас 2-ны өдрийн 00:00 цаг хүртэлх хугацаанд Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглосон.

Худалдаа, үйлчилгээний төрөл

Дүүрэг

Үйл ажиллагаа явуулах цагийн хязгаар

1

Хүнсгийн худалдаа

Бөөний

Нийслэлийн хэмжээнд

22:00

2

 

Жижиглэн

Нийслэлийн хэмжээнд

00:00

3

Ресторан /зориулалтын, бие даасан байртай/

Баянгол, Баянзүрх, Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Чингэлтйн дүүрэгт

04:00

Багануур, Багахангай,Налайх дүүрэгт

00:00

4

Баар /зориулалтын, бие даасан байртай/

Баянгол, Баянзүрх, Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Чингэлтйн дүүрэгт

04:00

Багануур, Багахангай,Налайх дүүрэгт

00:00

5

Баар /зориулалтын, бие даасан байртай/

Баянгол, Баянзүрх, Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Чингэлтйн дүүрэгт

04:00

Багануур, Багахангай,Налайх дүүрэгт

00:00

6

Ресторан /нийтийн орон сууц, түүний өргөтгөлийн байрлалтай/

Нийслэлийн хэмжээнд

00:00

7

Баар /нийтийн орон сууц, түүний өргөтгөлийн байрлалтай/

Нийслэлийн хэмжээнд

00:00

8

Кафе /нийтийн орон сууц, түүний өргөтгөлийн байрлалтай/

Нийслэлийн хэмжээнд

00:00

   Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй газрын үйл ажиллагаа эхлэх цаг нь өглөөний 07:00 цагаас хойш байна.

 

Эх сурвалж: Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл №19