Л.ДАНЗАННОРОВ

Албан тушаал:

Партнер, Эрүүгийн эрх зүйн секторын ахлагч

Холбогдох:

Утас: 70119206

И-мэйл: danzannorov@advocate.mn

Гишүүнчлэл:

Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн, Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Сахилгын хорооны гишүүн; Монголын Хуульчдын Холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны гишүүн; Монголын Хуульчдын Холбооны Эрүүгийн эрх зүйн хорооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Танилцуулга:

Мэргэжил эзэмшсэн байдал
 
ОХУ-ын Краснодар хотын Кубаны Их сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.
ОХУ-ын Краснодар хотын Кубаны Их сургуульд Магистрын зэрэг хамгаалсан.
 
Ажлын туршлага
 
1. “Гэмт хэргийн тухай” (Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулга) хуулийн ажлын хэсгийн гишүүнээр ажилласан.
2. 2012 онд “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль” (ЭБШХ-ийн шинэчилсан найруулга)-ийн ажлын хэсгийн гишүүнээр ажиллаж байгаа.
3. Гэмт хэрэгт холбогдсон Монгол Улсад нэр хүнд бүхий улс төрч, бизнесмэн, иргэдийн өмгөөлөгчөөр амжилттай ажилласан.
4. 2012 онд “Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн төсөлд санал боловсруулсан.
5. 2012 онд Хууль зүй дотоод хэргийн яам, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөрийн “Эрх зүйн чадавхийг нэмэгдүүлэх замаар ядуурлыг бууруулах нь” төслийн захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрүүдэд хийх судалгааны ажлын багт ажилласан.
6. 2012 оноос Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгыг боловсруулах ажлын дэд хэсгийн гишүүнээр ажилласан. 
7. 2013 оноос Зөрчлийн тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажлын дэд хэсэгт гишүүнээр ажилласан.
8. 2012 оноос “Эрүүгийн хэрэг шалган шийдвэрлэх тухай хууль” /ЭБШХ-ийн шинэчилсан найруулга/, “Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль”-ийн ажлын дэд хэсгийн гишүүнээр ажилласан.
 
Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал
 
2004 онд “Мэтгэлцэх ур чадвар”  Шүүх эрх мэдлийн шинэтгэлийн хөтөлбөр, Улаанбаатар;
2006 онд “Legal ethics”, JICA, National legal center, Ulaanbaatar;
2006 онд “Үндсэн хууль, Эрүүгийн эрхзүй, Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрхзүй”–н чиглэлээр Ханнс-Зайделийн сан, Эрхзүйн боловсрол академи, Улаанбаатар;
2006 онд “Монгол Улсын шинэ ИХШХШ ба ЭБШ эрхзүй болон шүүхийн тогтоол бичих аргачлал” Монгол Улсын Дээд шүүх, GTZ,  АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг, Улаанбаатар;
2010 онд “Хуулийн фирмийн менежмент” International Bar Association, Moscow, Russia;
2012 онд “Олон нийтийн манлайлал”, The Leadership Institute, Washington, USA;
2012  онд “Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл”-д санал боловсруулахад оролцсон;
2012 онд ХЗДХЯ, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн “Эрх зүйн чадавхийг нэмэгдүүлэх замаар ядуурлыг бууруулах нь” төслийн захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрүүдэд хийх судалгааны ажлын багт ажилласан;
“Канад улсын Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны онцлог”, Ванкувер хот, Канад Улс;
Монголын хуульчдын холбооноос зохион байгуулдаг жил бүрийн хуульчийн мэргэжлийн сургалт.