• ӨМГӨӨЛӨЛ БОЛ ҮНЭНИЙ ТӨЛӨӨХ
  ТЭМЦЭЛ МӨН

  А.Ф.КОНИ

 • МОНГОЛ - ӨМГӨӨЛӨГЧ

  Хууль зүйн фирм

  ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ, МАРГААНД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
  ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ, МАРГААНД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
  ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГТ ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ

Мэдлэгийн сан

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮН АЖИЛЛУУЛААГҮЙ ОРОН ТОО ТУТ?...

1 долоо хоногийн өмнө

Өмчийн төрөл, хэлбэрээс үл хамаарч 25 ба түүнээс дээш ажилтантай аж ахуйн нэгж, байгууллага нийт ажлын байрныхаа дөрвөн хувиас доошгүй орон тоонд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажиллуулна. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллуулаагүй бол ажиллуулбал [ ... ]

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ХУГАЦАА, ОЛГ...

1 сарын өмнө

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 362 дугаар тогтоолоор “Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн хугацаа, олгох журам”-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсан. Уг журмаар Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13.1.2[1], 13.1.5-д зааснаас бусад нийгмийн х? [ ... ]

ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ХАМТРАН ӨМЧЛӨХ ДУНДЫН ЭД ХӨРӨН...

1 сарын өмнө

Монгол Улсын Иргэний хуулийн Гуравдугаар дэд бүлэгт гэр бүлийн хөрөнгийн эрхийн талаар хуульчилсан  бөгөөд  тус хуулийн 130 дугаар зүйлд “Гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгийг хуваах” талаар тусгайлан зохицуулжээ. Үүнд: 1. Гэр бүлийн гишүүдий [ ... ]

Мэдээлэл

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛӨӨС ОРШУУЛГЫН ТЭТ...

1 долоо хоногийн өмнө

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуралдаанаар оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээг шинэчилэн, Оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээг шинэчилсэн тогтоох тухай 04 дүгээр тогтоолыг гаргажээ. Уг тогтоол нь 2023 оны 01 дүгээр 01-ний өдрөөс эхлэн үйлчлэх юм б [ ... ]

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХ...

1 долоо хоногийн өмнө

Улсын Их Хурлаас 2022 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр баталсан Үйлдвэр, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2022 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж эхэллээ. Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хууль /шинэчи [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2022 ОНЫ НАМРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНА?...

1 долоо хоногийн өмнө

Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 52 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны намрын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг баталсан. Тогтоолд зааснаар нийт 64 хууль, Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэхээр баталсан байна. Үүн? [ ... ]

Та хууль эрх зүйн мэдээллийг мессэжээр авахыг хүсвэл 1499 дугаарт 11 гэсэн текстийг илгээнэ үү. / Зөвхөн Юнител-н хэрэглэгчид /