• ӨМГӨӨЛӨЛ БОЛ ҮНЭНИЙ ТӨЛӨӨХ
  ТЭМЦЭЛ МӨН

  А.Ф.КОНИ

 • МОНГОЛ - ӨМГӨӨЛӨГЧ

  Хууль зүйн фирм

  ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ, МАРГААНД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
  ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ, МАРГААНД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
  ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГТ ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ

Мэдлэгийн сан

ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ АРГЫН ХЭЛЭЛЦЭЭ ХИЙХЭД БАРИМТЛА?...

2 өдрийн өмнө

УИХ-аас 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгыг баталж, 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж байна.   Тус хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд С [ ... ]

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ Д?...

2 өдрийн өмнө

УИХ-аас 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр “Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгыг баталж, 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж байна.   Тус хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2-т “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даа? [ ... ]

ГЭРИЙН ТЭЖЭЭВЭР АМЬТНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА...

2 долоо хоногийн өмнө

Монгол Улсын Их Хурлаас 2023 оны 12-р сарын 08-ны өдөр “Гэрийн тэжээмэл амьтны тухай хууль” (цаашид “Хууль” гэх)-ийг 9 бүлэг, 41 зүйлтэйгээр баталсан. Уг хуулийг 2024 оны 1-р сарын 1-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.   Хуулийн зорилт нь нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах, гэр [ ... ]

Мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДЛЫН 2024 ОНЫ 01 Д?...

2 өдрийн өмнө

Үндэсний статистикийн хорооноос Монгол Улсын статистик мэдээллийг шинжлэх  ухааны үндэслэлтэйгээр эрхлэн гаргаж, нийтэд түгээдэг.   Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдлын 2024 оны 01 дүгээр сарын мэдээг 2024 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдөр нийтэд тархаасан байна.   [ ... ]

АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН 2024 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН НИЙГМИЙН ДААТГА?...

2 өдрийн өмнө

Хууль тогтоогчоос 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/-ыг баталсан бөгөөд 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс даган мөрдөж байгаа болно.   Түүнчлэн Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас цахим мэдээллийн системийн шинэчл? [ ... ]

НЭРИЙН ДАНСНЫ 2023 ОНЫ ОРЛОГОД ТООЦОХ ХҮҮГИЙН ХЭМЖЭЭГ ?...

2 долоо хоногийн өмнө

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 12-р сарын 21-ний өдрийн 15 дугаар тогтоолоор тэтгэврийн нэрийн дансны 2023 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоосон байна.   Даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны 2023 оны орлогод тооцох жилийн хүүг? [ ... ]

Та хууль эрх зүйн мэдээллийг мессэжээр авахыг хүсвэл 1499 дугаарт 11 гэсэн текстийг илгээнэ үү. / Зөвхөн Юнител-н хэрэглэгчид /