Онлайн зөвлөгөө

Та хүснэгтэд мэдээллээ оруулж шаардлагатай асуудлаар зөвлөгөө авах боломжтой.

Энэ тохиолдолд дараах зүйлсийг анхаарна уу.

1. Манай байгууллага танд хууль зүйн ерөнхий зөвлөгөө өгөх ба та үүний дагуу аливаа шийдвэр гаргах, үйлдэл хийхээс өмнө хуульчтай биечлэн уулзаж, зөвлөгөө авахыг анхаарна уу.

2. Манай байгууллага таны ирүүлсэн асуултад хариулсанаар хариуцлага хүлээхгүй болохыг анхаарна уу.

3. Бид асуултаар олж мэдсэн мэдээллийн нууцыг чандлан хадгална.