УУЛ УУРХАЙ, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ, ЭРЧИМ ХҮЧ

УУЛ УУРХАЙ, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ, ЭРЧИМ ХҮЧ

ЗӨВЛӨГӨӨ:

-Ашигт малтмалын хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгөх;

-Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компани, нөхөрлөлийг нэгтгэх, нийлүүлэх асуудлаар зөвлөгөө өгөх, хийж гүйцэтгэх;

-Тусгай зөвшөөрлийн маргаантай асуудлаар зөвлөгөө өгөх.

 

БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЯНАХ:

-Тусгай зөвшөөрөлтэй компанид хөрөнгө оруулахад зөвлөгөө өгөх, холбогдох гэрээ, баримт бичгийг боловсруулах;

-Тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэхтэй холбоотой гэрээ, хэлцэл, баримт бичгийг боловсруулах;

-Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэх, бүртгүүлэхэд шаардлагатай баримт бичгийн  төсөл боловсруулах;

-Эрх зүйн дүгнэлт хийх.