ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

•       Хүний эрхэм чанар, ёс суртахууныг дээдэлж,
•       Улс орныхоо эрх зүйн тогтолцоог хөгжүүлэхэд манлайлан оролцож,
•       Үйлчлүүлэгчийнхээ эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг тууштай хамгаалахын тулд ажил хэргийн орчин, зорилтыг нь сайтар ойлгож, хамгийн оновчтой шийдлийг боловсруулан, үр ашигтайгаар хэрэгжүүлэхэд оршино.

АЛСЫН ХАРАА

Бид салбарын хөгжлийн өнгө төрхийг тодорхойлно.

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Нийгмийн сайн сайхны төлөө байх;

Итгэл хүлээсэн байх;

Мэдлэгт суурилсан, мэргэшсэн байх;

Үнэнч шударга байх;

Санаачилгатай байх;

Бүтээлч байх;

Багийн сэтгэлгээг төлөвшүүлсэн байх;

Манлайлалтай байх;

Ёс зүйтэй байх;

Хараат бус байх.