ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН АСУУДАЛ

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН АСУУДАЛ

ЗӨВЛӨГӨӨ:

-Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын талаар хууль тогтоомжийн хэрэглээтэй холбоотой тайлбар өгөх;

-Гадаадын иргэний  эрх зүйн байдалтай холбоотой асуудлаар (бүх төрлийн виз, хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл, оршин суух зөвшөөрөл, хөрөнгө оруулагчийн карт хүсэх, бүртгүүлэх гэх мэт) эрх зүйн зөвлөгөө өгөх;

-Гадаадаас ажиллах хүч авахтай холбоотой асуудлаар эрх зүйн зөвлөгөө өгөх;

 

БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЯНАХ:

-Бүх төрлийн МУ-ын виз, хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл, оршин суух зөвшөөрөл, хөрөнгө оруулагчийн карт хүсэх, сунгуулах, бүртгүүлэхэд шаардлагатай эрх зүйн ач холбогдол бүхий баримт бичгийн төсөл боловсруулах, хянах;

-Хөдөлмөрийн гэрээний төсөл боловсруулах.