"ЯАРААД ЯАХАВ ДЭЭ-2” АЯНЫГ 2020.07.01-НИЙ ӨДРӨӨС ДАХИН ЭХЛҮҮЛЖ БАЙНА

Цагдаагийн байгууллагаас орон нутгийн замд үйлдэгдэж байгаа хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Орон нутгийн зам-хөдөлгөөний соёл” нэгдсэн арга хэмжээг “Яараад яахав дээ” уриатайгаар энэ оны долоодугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн улсын хэмжээнд зохион байгуулахаар боллоо. Энэ удаагийн аяныг Монгол улсад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн ажлын алба, Ав [ ... ]

АШИГТ МАЛТМАЛЫГ БАЯЖУУЛАХ, БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ НЭГДСЭН ДҮРМИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАГДЛАА

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан 2020 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн Дугаар А/155, А/132 тушаалаар “Ашигт малтмалыг баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм” шинэчлэн батлагдлаа. Уг дүрмээр Ашигт малтмалыг баяжуулах, боловсруулах үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага болон баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулдаг эрдэм шинжилгээ, зураг [ ... ]

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАГШИД МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ, ХАСАХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын сайдын 2020 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/127 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журмыг баталсан байна. Уг журмаар мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллага, сургалт арга зүйн байгууллага (цаашид “сургалтын байгууллага” гэх)-ын багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасахтай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна. Энэ журам мэргэжлийн б [ ... ]

“ШУУДАНГИЙН ИЛГЭЭМЖИЙГ ТҮР ХАДГАЛАХ, ЗАДЛАХ, ХУРААХ БОЛОН УСТГАХ ТУХАЙ” ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

“ШУУДАНГИЙН ИЛГЭЭМЖИЙГ ТҮР ХАДГАЛАХ, ЗАДЛАХ, ХУРААХ БОЛОН УСТГАХ ТУХАЙ” ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын даргын 2020 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/56 дугаар тушаал Шуудангийн илгээмжийг түр хадгалах, задлах, хураах болон устгах журмыг танилцуулж байна. Энэхүү журмаар хаяггүй, хаяг дутуу бичигдсэнээс хаягийг тодорхойлох боломжгүй, хаягт заасан этгээдийг тогтоож, зохих эзэнд нь хүргэж гардуулах боломжгүй шуудангийн илгээмжийг түр хадгалах [ ... ]

“РАДИО ДАВТАМЖ АШИГЛАХ ЭРХИЙН БИЧИГ ОЛГОХ, ТҮҮНИЙ ХУГАЦААГ СУНГАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ” ТУХАЙ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн Газрын даргын 2020 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/46 дугаар тушаал  шинэчлэн баталсан Радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг олгох, түүний хугацааг сунгах, шилжүүлэх, хүчингүй болгох журмыг танилцуулж байна. РАДИО ДАВТАМЖ АШИГЛАХ ЭРХИЙН БИЧИГ ОЛГОХ, ТҮҮНИЙ ХУГАЦААГ СУНГАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ЖУРАМ Энэхүү журмаар аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг олгох, түүний хугацааг сунгах, шилжүүлэх, хүчингүй болгох [ ... ]