ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль 2020 оны 05-р сарын 7-ны өдрөөс батлагдсан бөгөөд 2020 оны Улсын Их Хурлын ээлжит сонгуулиар байгуулагдсан Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганы хуралдаан эхэлсэн өдөр буюу 2020 оны 06-р сарын 30-наас эхлэн дагаж мөрдөж байна. Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлд заасны дагуу хуулийн төслийг шинэчилсэн найруулгын хэлбэрээр боловсруулах ба уг хуулийн төсөл нь 7 бүлэг, 25 зүйлтэй байх бөгөөд доор дурдсан хамрах хүрээтэй байна. [ ... ]

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГААС ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТУУДЫГ ШИНЭЧЛЭН ГАРГАЛАА

Татварын ерөнхий газрын даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/133, А/134, А/135, А/136 дугаар тушаалуудаар холбогдох тайлангуудын маягт, хавсралт мэдээ, нөхөх зааврыг Татварын ерөнхий хууль /2019/-д нийцүүлэн баталсан байна.                  Татварын ерөнхий газрын даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/133 тушаалаар: -     “Үнэ шилжилтийн ажил гүйлгээний жилийн тайлан [ ... ]

АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТАЙЛАН ГАРГАХ МАЯГТ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/97 дугаар тушаалын хавсралтаар Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг тайлагнах, мэдээлэхтэй холбоотой маягтуудыг баталсан байна. Үүнд: -       Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан гаргах маягт; -       Экспортолсон болон дотоодод борлуулсан алт, мөнгөнд ногдуулсан АМНАТ тооцсон дэлгэрэнгүй мэдээ гаргах маягт; -     [ ... ]

АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

Монгол Улсын Их хурлаас 2010 оны 6 дугаар сарын 24-ны өдөр “Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийг баталсан бөгөөд тус хуулиар агаар бохирдуулагч этгээдэд агаарын бохирдлын төлбөр ногдуулах, төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулдаг. Хуульд зааснаар дараах иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага агаарын бохирдлын төлбөр төлөгч байна: түүхий нүүрс олборлогч; органик уусгагчийг үйлдвэрлэгч; органик уусгагчийг импортлогч; автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл эзэмшигч; [ ... ]

МОНГОЛ УЛСАД ТЕЛЕВИЗИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ, АУДИО, ВИДЕО САНГ ИНТЕРНЕТЭЭР ДАМЖУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ЧИГЛЭЛ БАТЛАГДЛАА

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/112 дугаар тушаалаар “Монгол Улсад телевизийн нэвтрүүлэг, аудио, видео санг интернетээр дамжуулах үйлчилгээ эрхлэхэд баримтлах чиглэл” батлагдлаа. Тус баримтлах чиглэлд интернэтээр дуу, дүрс дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгч нь төрөөс иргэдэд хүргэх радио, телевизээс бусад тусгай зөвшөөрөл бүхий хоёр ба түүнээс дээш радио телевизийн үйлчилгээг хэрэглэгчид хүргэх тохио [ ... ]

УСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын хэмжээнд газрын доорх усны нөөцийн тархалт жигд бус, чанар, найрлага нь байгалийн бүс, бүслүүр, ус агуулах чулуулгийн тогтоц, найрлагаас хамаарч өөр өөр байна. Гадаргын усны нөөцийн 70% нь Алтай, Хангай, Хэнтий нуруу, Хөвсгөлийн уулс, Их Хянганы нуруу зэрэг уул нуруудын өндөрлөг хэсэгт нийт нутаг дэвсгэрийн 30% орчим эзлэх талбайд бүрдэнэ. Манай орны нийт ус ашиглалт, хэрэглээ жилдээ 500 сая.м3 орчим байгаа ба хүн амын өсөлт, нийгэм, эдийн засгийн хөгжилтэй уялдан жилээс жилд нэ [ ... ]