УЛСЫН АВАРГА СААЛЬЧИН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн №05 дугаар тогтоолоор “Улсын аварга саальчин шалгаруулах журам”-ыг шинэчлэн баталсан байна. Уг журмаар мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд тогтвортой, үр бүтээлтэй ажиллаж, төллөсөн малаа саалинд бүрэн хамруулж, өрхийн үйлдвэрлэлээр хамгийн их сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлж байгаа саальчны хүн амын хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэхэд оруулсан хувь нэмрийг үнэлж урамшуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна. [ ... ]

УЛСЫН АВАРГА МАЛЧИН ӨРХ ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн №05 дугаар тогтоолоор “Улсын аварга малчин өрх, улсын хошой аварга малчин өрх шалгаруулах журам”-ыг шинэчлэн баталсан байна. Уг журмаар мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн үр ашиг, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, мал маллагааны уламжлалт аргыг боловсронгуй болгох, мал үүлдэрлэг байдал чанарыг сайжруулан ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, малыг мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд бүрэн харуулах, малчдын нийгэмд оруулж байгаа хувь [ ... ]

КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА БОРЛУУЛСНЫ ОРЛОГОД НОГДОХ ТАТВАР БОЛОН ЭЦСИЙН ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ХУВЬЦАА, ХУВЬ ОРОЛЦОО, САНАЛЫН ЭРХИЙГ БОРЛУУЛАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗАМААР ЭРХ БОРЛУУЛСАН, ШИЛЖҮҮЛСНИЙ ОРЛОГОД НОГДОХ ТАТВАРЫН ТУХАЙ

1)      Компанийн хувьцаа борлуулсны орлогод ногдох татварын тухайд Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 5.1-д “Тухайн татварын жилд албан татвар ногдох орлого олсон, эсхүл энэ хуульд заасны дагуу албан татвар төлөх үүрэг бүхий Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн албан татвар төлөгч байна” гэж заасны дагуу орлого олсон буюу худалдагч тал албан татвар төлөгч байна. Компанийн хувьцаа борлуулсны орлого нь Хувь хүний орлогын алба [ ... ]

“МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ”-ИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль нь 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдөр шинэчлэн баталсан. Энэ хуулийг 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр болжээ. Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийг зохион байгуулж явуулах үндсэн зарчим, журмыг тодорхойлж, түүнтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах, Монгол Улсын иргэний сонгох, сонгогдох эрхийг хангах юм. Ерөнхийлөгчийн сонгууль нь ээлжит, ээлжит бус, дахин сонгууль гэсэн төрөлтэй байх бөгөөд а [ ... ]

ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС

Монгол Улсын Гэр бүлийн тухай хуульд эцэг, эх байх эрхийг дараах тохиолдолд  хасахаар зохицуулсан. Үүнд: - Эцэг, эх  байх эрхээ урвуулан ашигласан /хүүхдээ хаях, санаатай төөрүүлэх, тарчлаан зовоох, худалдах, барьцаалах, биеийг нь үнэлэх, шунахай зорилгоор ашиглах, эрх зүйн зөрчилд татан оруулах зэргээр/, хүүхэдтэйгээ удаа дараа хэрцгий харьцсан, - Бэлгийн харьцаанд оруулахаар завдсан, оруулсан, сэтгэл санааны хүнд дарамтад байлгасан, - Хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх үүргээс санаата [ ... ]

“АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН НИЙТЛЭГ ЖУРАМ”-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 246 дугаар тогтоолоор “Албан хэрэг хөтлөлтийн нийлэг журам”-ыг шинэчлэн баталсан. Энэ журмыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр зохицуулжээ. Энэхүү “Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам”-аар Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, хуулийн этгээдийн баримт бичиг зохион бүрдүүлэх, ангилан төрөлжүүлэх, ирсэн баримт бичгийг хүлээн авах, бүртгэх, шийдвэрлэлтэд хяналт т [ ... ]