КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР /КОВИД-19/-ЫН ЦАР ТАХЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ТЭМЦЭХ, НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Аливаа халдварт өвчний тархалттай үед төрөөс иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад мөрдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалтын дэглэм, гадаад улс орнуудаас ирэх зорчигч, хил нэвтрэх, дамжин өнгөрөх бараа, тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн баримт бичгийн хяналт, бүртгэл, дотоод болон хил дээрх ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, тархалтын хариу арга хэмжээний талаар хуулийн зохицуулалт хангалтгүй байгаа ба шаардлагатай арга хэмжээ авах, холбогдох журам, зааврыг батлах эрх төрийн бай [ ... ]

ӨДӨР ӨНЖҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХЭД ТАВИГДАХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020.03.27-ны А/152 дугаар тушаалаар “Өдөр өнжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхэд тавих нийтлэг шаардлага”-ыг баталсан байна. Сургууль болон сургуулиас гадуурх сургалтын ажил эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн, өдөр өнжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхэд энэхүү нийтлэг шаардлагыг мөрдлөг болгоно. “Өдөр өнжүүлэх үйлчилгээ” гэж эцэг, эх, асран хамгаалагчийн хүсэлтийн дагуу сургалтын байгууллага иргэнтэй харилцан тохиролцож үйлдсэн гэр [ ... ]

COVID-19 ВИРУСИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Covid-19 вирусийн халдвар, тархалтаас сэргийлэх арга хэмжээний ажлын байранд үзүүлж байгаа үр нөлөө ба шаардагдаж буй дэмжлэгийг тодорхойлох зорилгоор 2020 оны 3 сарын 20-23 өдрүүдэд МҮХАҮТ-ын гишүүн болон гишүүн бус 1504 аж ахуйн нэгжийг хамруулан судалгаа явуулсан байна.  Судалгаанд оролцсон ААН-үүдийг салбараар харвал 19% нь худалдаа, 15% нь үйлчилгээ, 13% нь аялал жуулчлал, 9% нь хүнсний үйлдвэрлэл, 6% нь хөнгөн үйлдвэрлэл ба 40% нь бичил, 39% нь жижиг дунд, 21% нь орлоготой том аж [ ... ]

ШҮҮГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2020 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 19 дүгээр зарлигийн хавсралтаар "Шүүгчийг сонгон шалгаруулах журам"-ыг шинэчлэн баталсан байна. Энэхүү журмын зорилго нь бүх шатны шүүхийн шүүгч, анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд нэр дэвшигчээс шалгалт авах, үнэлэх, дүгнэлт гаргах, сонгон шалгаруулах ажиллагаатай холбоотой харилцаа зохицуулна. Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн сонгон шалгаруулалтыг жилд хоёроос доошгүй удаа, давж за [ ... ]

ЧУХАЛ АЧ ХОЛБОГДОЛ БҮХИЙ ГАНЦ ХУВЬ БҮТЭЭЛ ХАДГАЛАГДАЖ БАЙГАА ХУВИЙН НОМЫН САНД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРМЫГ ТАНИЛЦУУЛГА

   Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/158 дугаар тушаалаар “Чухал ач холбогдол бүхий ганц хувь бүтээл хадгалагдаж байгаа хувийн номын санд дэмжлэг үзүүлэх журмыг баталсан байна.    Энэхүү журмын зорилго нь чухал ач холбогдол бүхий ганц хувь бүтээлийг хадгалж буй хувийн номын сан дэмжлэг үзүүлэхтэй холбогдох харилцааг зохицуулна.    Чухал ач холбогдол бүхий ганц хувь бүтээлийг ашиглах, хадгалж хамгаалах ү [ ... ]