ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ТӨЛӨӨЛӨН ЗАХИРГААНЫ ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 14-т “Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, ... шударга шүүхээр шүүлгэх, хэргээ шүүх ажиллагаанд биеэр оролцох, ...” гэж заасан. Хүн, хуулийн этгээд өөрийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдсөн, зөрчигдсөн тохиолдолд маргаантай асуудлаа шүүхээр шийдвэрлүүлэх эрхтэй байна. Харин тухайн этгээдийн өөрийнх нь эрх зөрчигдөөгүй байхад нийтийн эрх [ ... ]

БҮХ НИЙТИЙН ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЕД НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ, ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫГ ХЭРХЭН ТООЦОХ ТАЛААР

Аж ахуйн нэгж байгууллага даатгуулагч, сайн дурын даатгуулагч, ажил олгогч тус бүр нь “Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийн дагуу 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд 5,0 хувиар тооцож, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлнө. Харин эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг ажил олгогч, даатгуулагч тус бүр 2,0 хувиар үргэлжлүүлэн т [ ... ]

КОВИД-19 ЦАР ТАХАЛ ГАРСАНТАЙ ХОЛБООТОЙГООР МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРААС ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн №183 дугаар тогтоолоор эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр дараах 23 арга хэмжээг авахаар шийдвэрлэсэн байна. Үүнд: 1. Иргэдийн амьжиргааг дэмжих зорилгоор 18 хүртэлх насны хүүхэд бүрд сар бүр олгох 100,000 (нэг зуун мянган) төгрөгийн хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж болон нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг олон нийтийн бөөгнөрөл үүсгэхгүйгээр, халдвар, хамгааллын дэглэм, гор [ ... ]

БҮХ НИЙТИЙН ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЕД ЦАЛИН ХӨЛС ОЛГОЛТЫН ТУХАЙ

2020 оны 11-р сарын 15-ны өдрийн Засгийн газрын 181 тоот тогтоолоор улсын хэмжээнд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийг гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 06:00 цаг хүртэл сунгасан билээ. Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 13-р зүйлийн д [ ... ]