МОНГОЛ УЛСЫН НИЙСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТЫН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАЛААР

Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр Монгол Улсын Нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталлаа. Энэ хуулийн зорилт нь Улаанбаатар хотын тусгай болон бусад чиг үүргийг тогтоох, хөгжлийн бодлого, удирдлага, зохион байгуулалтын онцлог, дагуул хот, эдийн засгийн тусгай бүс, төрийн дээд болон төрийн захиргааны төв байгууллага, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бусад нэгж, хуулийн этгээд, байгууллагатай харилцахтай холбогдсон харилца [ ... ]

ХУУЛИЙН ПОЗИТИВИЗМЫН ТАЛААРХ ЗАРИМ ОЙЛГОЛТ

Хуулийн позитивизм нь жам ёсны онолыг шүүмжилж үүссэн байдаг. Энэ онолын үндэслэгчдийн нэг төлөөлөл бол Английн философич Жон Остин (1790-1859) юм. Тэрээр анх удаа хуулийн позитивизмын онолын үндсийг боловсруулсан байдаг. Остин “тушаал” (command)-ыг онолынхоо үндэс болгосон юм. Бүх хууль тушаал юм, хууль ямар нэг захирах хэлбэргүй байсан ч тушаалын юм гэж тэрээр баталжээ. Хууль бол нийгмийн хяналтын албадлагын арга. Тэр захирамж өгч байгаа хүнээсээ анхаарал мөн дуулгавартай байхы [ ... ]

АКТИВ УДИРДЛАГЫН КОМПАНИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын банкны системд хуримтлагдсан чанаргүй зээлийн үлдэгдэл өндөр; чанаргүй зээл хэт өссөнөөр банкны зээл олгох боломжийг бууруулах, банкийг хямралд оруулах, банкны үйл ажиллагааг тогтвортой бус байдал үүсгэх, ард иргэд айл өрх, байгууллагын банкнаас хэт хамааралтай байдал бий болгох магадлалтай; Монгол Улсын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд хямрал бий болсноор банкнуудын барьцаа хөрөнгийн дийлэнхийг эзлэх үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ буурсан төдийгүй банкнууд барьцаа хөрөнгийг шууд захиран за [ ... ]

УЛСЫН ИХ ХУРАЛ АРВАН ХОЁРДУГААР САРД 39 ХУУЛЬ, ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ ХЭЛЭЛЦЭХЭЭР БОЛЖЭЭ

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль, Улсын Их хурлын 2021 оны 75 дугаар тогтоолыг үндэслэн Улсын Их Хурлын дарга “Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны намрын ээлжит чуулганы 12 дугаар сард хэлэлцэх асуудлын дараалал тогтоох тухай” захирамж гаргажээ. Улсын Их Хурлын чуулганаар хэлэлцэх хууль, тогтоолын төслийг Улсын Их Хурлын дарга сар бүр захирамжаар баталж, Байнгын хороод хэлэлцэх асуудлын цаглаврыг баталж, мөрдүүлж байхаар Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы ху [ ... ]

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ХИЙВ

Улсын Их Хурлын Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны 2021.12.01-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын Засгийн газраас 2020.04.07-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн “Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл” болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийжээ.  Төслийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-д Монгол Улсын иргэнийг гадаадад хөдөлмөр эрхлэхэд зуучлах үйлчилгээ үзүүлэх журмыг Засгийн газрын гишүүн баталдаг байхаар, төслийн 7 дуг [ ... ]

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮН, АХМАД НАСТАНД ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ БАЙГАА ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРИМ АЛБАН ХААГЧИД ХӨДӨЛМӨРИЙН НӨХЦӨЛИЙН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

2021 оны 5 сарын 12-ны өдрийн 140 дугаар Засгийн газрын тогтоолоор “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, ахмад настанд тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээний зарим албан хаагчид хөдөлмөрийн нөхцөлийн нэмэгдэл олгох журам”-ыг Засгийн газрын 2018 оны 12 сарын 19-ний өдрийн 382 дугаар тогтоолын 8 дугаар хавсралт болгон баталсан байна. Тус журмаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд сэргээн засах, хамт олонд түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх тусламж, үйлчилгээ, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй и [ ... ]