МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Их Хурлаас Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийг 2012 онд баталж, 2013 оноос эхлэн дагаж мөрдөж байгаа билээ. Хуулийн зарим зохицуулалтыг хэрэгжүүлэхэд Улсын дээд шүүхийн тухайд хуулийн төслийн үзэл баримтлалд тусгасан хүндрэл бэрхшээл үүсэж байгаа хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэн хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангах, зөрчигдсөн эрхээ шүүхийн журмаар нөхөн сэргээлгэх иргэдийн эрхийг баталгаатай эдлүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Шүүхи [ ... ]

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦЭВЭРЛЭХ, ЦУГЛУУЛАХ, АНГИЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ, СЭРГЭЭН АШИГЛАХ, УСТГАХ, БУЛШЛАХ ЖУРАМ

Нийтлэг үндэслэл: Хог хаягдлын тухай хуулийн 8.2.1-т заасны дагуу тээврийн хэрэгслийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, ангилах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагааг зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино. 2. ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХОГ ХАЯГДАЛД ХАМААРАХ ХОГ ХАЯГДАЛ 2.1 Тээврийн хэрэгслийн хог хаягдалд дараах зүйлс хамаарна. 2.1 Ашиглалтаас хасагдсан тээврийн хэрэгсэл; 2.2 Тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээнээс гарах хог хаягдал; [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ХАДГАЛАМЖИЙН БИЧГИЙГ БҮРТГЭХ, НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОН АРИЛЖИХ ТУХАЙ ЖУРАМ

     1. Энэхүү журмаар Монгол Улсын хадгаламжийн бичиг гаргагчид тавих нөхцөл, шаардлагыг тогтоох, хадгаламжийн бичиг гаргах, үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх, нийтэд санал болгох болон арилжихтай холбоотой харилцааг зохицуулах ба Гадаад улсын хадгаламжийн бичиг гаргахтай холбогдох харилцаа нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулиар зохицуулах бөгөөд энэ журмын үйлчлэлд хамаарахгүй. 2. Хадгаламжийн бичиг гаргагчид тавих нөхцөл, шаардлага      2.1. Хадгаламжийн бичиг [ ... ]

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН УЛСЫН ДУГААРААР ЯЛГАЖ ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНД ОРОЛЦУУЛАХ ЦАГ, БҮСЧЛЭЛ

1. Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын сүүлчийн тоогоор ялган ажлын өдрийн 08.00-20.00 цагийн хооронд хөдөлгөөнийг хязгаарлана. 2. Улаанбаатар хотын Их тойруугийн зам болон түүний доторх замуудад, Энхтайваны өргөн чөлөөнд Саппорогийн уулзвараас Чулуун овооны уулзвар хүртэлх хэсэгт, Чингисийн өргөн чөлөөнд 120 мянгатын уулзвараас Энхтайваны өргөн чөлөө хүртэлх хэсэгт, Энэбишийн өргөн чөлөөнд Ахуй үйлчилгээний ордны уулзвараас Баянбүрдийн аюулгүйн тойрог хүртэлх хэсэгт, Ард Аюушийн өргөн чөлөөн [ ... ]

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНД ХЯЗГААРЛАЛТ ТОГТООХ ЖУРАМ

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/1037 дугаар захирамжаар Улаанбаатар хотын хөдөлгөөний түгжрэл, саатлыг зохицуулах зорилгоор “Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хязгаарлалт тогтоох журам”, “Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаараар ялгаж замын хөдөлгөөнд оролцуулах цаг, нутаг дэвсгэрийн бүсчлэл”-г тус тус шинэчлэн баталж, энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны А/532, А/724, 2013 оны А/1074, 2015 оны А/469, 2017 оны А [ ... ]

СОНГОГЧ ТА САНАЛАА ХЭРХЭН ӨГӨХ ВЭ?

Сонгогч Та саналаа хэрхэн өгөх вэ?        Сонгогч та саналаа зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар эсхүл санал авах байранд өөрийн биеэр өгөх боломжтой. Зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар санал өгөх        Дараах сонгогчид нь зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар саналаа өгнө. Үүнд: - Эрүүл мэндийн байдлын улмаас санал авах байранд өөрийн биеэр очиж чадахгүй сонгогч; - Дайчилгааны тухай хуульд заасны дагуу нийтийн дайчилгаанд хамрагдан аж [ ... ]