З.СҮХБААТАР

Албан тушаал:

Партнер, Гүйцэтгэх Захирал

Холбогдох:

Утас: 70119206

И-мэйл: sukhbaatar.z@advocate.mn

Гишүүнчлэл:

Монголын Хуульчдын Холбооны Зөвлөлийн гишүүн, Эвлэрүүлэн Зуучлалын Үндэсний Зөвлөлийн гишүүн, Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны удирдах Зөвлөлийн гишүүн

Танилцуулга:

Мэргэжил эзэмшсэн байдал:

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг Олон улсын эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд Магистрын зэрэг хамгаалсан.

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн Эрдмийн сургуульд Бизнесийн удирдлагын Доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаалсан. 

Ажлын туршлага:

1.Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн ажлын хэсгийн гишүүнээр ажилласан;

2. Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн ажлын хэсгийн гишүүнээр ажилласан;

3. Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн ажлын хэсгийн гишүүнээр ажилласан;

4. Захиргааны ерөнхий хуулийн ажлын хэсгийн гишүүнээр ажилласан;

5. Хуульчийн мэргэжлийн дүрмийн ажлын хэсгийн гишүүнээр тус тус ажилласан;

6. Хуульчдын холбооны гишүүн, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий хуульч,өмгөөлөгчдийн хэрэглэх хэвлэмэл хуудас, баталгааны тэмдгийн загвар, ашиглах журмын төслийг боловсруулсан;

7. Монголын Хуульчдын Холбооны Өмгөөлөгчдийн Хорооны даргаар 2013-2016 онуудад ажилласан;

8. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Сургалтын Ерөнхий Хорооны гишүүнээр 2009-2013 онуудад ажилласан;

9. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны сургалтын дэд хорооны даргаар 2008-2013 онуудад ажилласан;

10. Захиргааны Хэрэг Шүүхэд Хянан Шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийн ажлын хэсгийн гишүүнээр ажилласан.

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

1. 2006 онд ДОӨБ-ын электрон худалдааны курс.

2. МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн докторант /2006 он/.

3. 2014 оны 4 дүгээр сарын 25-27-ны хооронд Хуульчдын холбооны багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалт.

4. 2013 оны 10 сарын 06-ны өдрөөс 10-ны өдрүүдэд АНУ-ын Бостон хотод зохион байгуулсан Олон улсын Барын холбооны сургалт.

5. 2013 оны 11 сарын 22-нд БНСУ-д зохион байгуулсан Олон улсын Барын холбооны сургалт.

6. 2014 оны 1 дүгээр сарын 14-28-ны хооронд Эвлэрүүлэн зуучлалын сургагч багш бэлтгэх курс Япон улс.

7. 2014 оны 6 дугаар сарын 30-аас 7 дугаар сарын 8- ны хооронд АНУ-д Барын холбооны сургалт.

8. 2014 оны 10 дугаар сарын 19-өөс 24-ны өдрийн хооронд Японы Токио хотод зохион байгуулсан ОлонУлсын Барын холбооны сургалт.

9. Үндсэн хуулийн болон Захиргааны эрх зүйн үндсэн асуудал сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал.

10. Монголын хуульчдын холбооноос зохион байгуулдаг жил бүрийн хуульчийн мэргэжлийн сургалт.