Э.ШИНЭЦЭЦЭГ

Албан тушаал:

Эрүүгийн эрх зүйн секторын ахлах өмгөөлөгч

Холбогдох:

Утас: 70129206

И-мэйл: shinetsetseg@advocate.mn

Мэргэшсэн салбар:

Эрүүгийн хэрэг Зөрчлийн хэрэг

Гишүүнчлэл:

Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн

Танилцуулга:

Мэргэжил эзэмшсэн байдал
МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.
МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд Магистрын зэрэг хамгаалсан.
 
Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал
2014 онд "Оюу Толгой" -д хууль зүйн мэдээлэл, туслалцаа үзүүлэх төсөл.
2014 онд “Олон улсын арбитр болон маргаан шийдвэрлэлт” сэдэвт сургалт.
2015 онд НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Хувь хүний хөгжийн институт хамтран зохион байгуулсан “Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлд хариу үйлдэл үзүүлэх, насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчтой харилцах НҮБ-ын стандарт” сэдэвт Үндэсний сургагч багш бэлтгэх хөтөлбөрт сургалт.
Монголын Хуульчдын Холбооноос зохион байгуулагдаг хуульчдын жил бүрийн багц цагийн сургалт.