С.ДЭЛГЭРМАА

Албан тушаал:

Эрүүгийн эрх зүйн секторын ахлах өмгөөлөгч

Холбогдох:

Утас: 70119206

И-мэйл: delgermaa@advocate.mn

Гишүүнчлэл:

Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн, Монголын Өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн;

Танилцуулга:

Мэргэжил эзэмшсэн байдал
МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг  Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.
МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд Магистрын зэрэг хамгаалсан.
 
Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал
НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Хувь хүний хөгжийн институт хамтран зохион байгуулсан “Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлд хариу үйлдэл үзүүлэх, насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчтой харилцах НҮБ-ын стандарт” сэдэвт Үндэсний сургагч багш бэлтгэх хөтөлбөр (2015 он).
2015 онд USAID, ХЗЯ болон SIAC  хамтран хэрэгжүүлсэн Сингапурын Олон улсын арбитрын төвийн видео сургалт-семинар.
Монголын Хуульчдын Холбооноос зохион байгуулдаг жил бүрийн хуульчийн мэргэжлийн сургалт.