Б.ХАЛИУН

Албан тушаал:

Өмгөөллийн секторын өмгөөлөгч

Холбогдох:

Утас: 70129206

И-мэйл: khaliun@advocate.mn

Гишүүнчлэл:

Монголын хуульчдын холбооны гишүүн

Танилцуулга:

Мэргэжил эзэмшсэн байдал:

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

Өмгөөлөгчийн туслах болон “Барын холбоо ба гишүүн хуульчид” сургалт;

  1. Монголын хуульчдын холбооноос зохион байгуулдаг жил бүрийн хуульчийн мэргэжлийн сургалт.

Мэргэшиж буй салбар:

Захиргааны эрх зүйн чиглэлээр мэргэшин ажиллаж байна.

Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэн ажилласан байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай, Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдэд санал өгсөн;