Э.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ

Албан тушаал:

Зөвлөх үйлчилгээний секторын ахлах өмгөөлөгч

Холбогдох:

Утас: 70119206

И-мэйл: erdenetsetseg@advocate.mn

Гишүүнчлэл:

Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн

Танилцуулга:

Мэргэжил эзэмшсэн байдал
МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.
МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд Магистрын зэрэг хамгаалсан.
 
Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал
Монголын Хуульчдын Холбоо, Глоб Интернэйшнл төвтэй хамтарсан Хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн чиглэлээр сургагч багш бэлтгэх сургалт.
Албадан хөдөлмөр эрхлэлт болон Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх Олон улсын Хөдөлмөр эрхлэлтийн стандартын сургалт.
Компанийн засаглалын сургалт.
Монголын Хуульчдын Холбооноос зохион байгуулдаг жил бүрийн хуульчийн мэргэжлийн сургалт.