• ӨМГӨӨЛӨЛ БОЛ ҮНЭНИЙ ТӨЛӨӨХ
  ТЭМЦЭЛ МӨН

  А.Ф.КОНИ

 • МОНГОЛ - ӨМГӨӨЛӨГЧ

  Хууль зүйн фирм

  ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ, МАРГААНД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
  ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ, МАРГААНД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
  ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГТ ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ

Мэдлэгийн сан

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ ЭДЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАР...

1 долоо хоногийн өмнө

   Төрсөн Буюу Үрчилсэн Хүүхдийн Сургалтын Төлбөрийн Хөнгөлөлтөд Хамрагдахад /24.6/    1.  Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр, хуулбарын хамт / "Татвар төлөгч өөрийн цалин хөдөлмөрийн хөлс зэрэг орлого олгогчоос хүлээн авсан орл? [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД...

1 долоо хоногийн өмнө

  Д/д Улс орон Зорчих нөхцөл Визгүй зорчих хугацаа Хүчин төгөлдөр болсон огноо 1  Хятад Бүх төрлийн паспорт 30 хүртэл хоног 1989.03.30 2  Филипп? [ ... ]

ХҮҮХДИЙН МӨНГӨН ТЭТГЭМЖИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭ...

2 долоо хоногийн өмнө

   2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 96 дугаартай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолоор Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасан хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэн өрхийн 0-18 хүртэлх насны, хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж авах хүсэлт гаргасан хүү [ ... ]

Мэдээлэл

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИ...

2 өдрийн өмнө

/2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс даган мөрдөгдөж буй/    Монгол Улсын Их Хурлаас 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсон бөгөөд үүнийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс даган мөрдөж ба [ ... ]

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ БОЛОН ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭ?...

5 өдрийн өмнө

   Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлах санал хураалт явуулахад чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон 40 гишүүний 28 буюу 70 хувийн саналаар дэмжин баталсан бөгөөд Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт [ ... ]

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН 2020 ОНЫ ХЭМЖЭЭГ ТО...

2 долоо хоногийн өмнө

   Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 8.1(...даатгуулагчийн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг Үндэсний зөвлөлийн саналыг үндэслэн Засгийн газар дараах байдлаар тогтооно)-д заасныг үндэслэн 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн Монгол Улсын Засгийн газрын [ ... ]

Та хууль эрх зүйн мэдээллийг мессэжээр авахыг хүсвэл 1499 дугаарт 11 гэсэн текстийг илгээнэ үү. / Зөвхөн Юнител-н хэрэглэгчид /