• ӨМГӨӨЛӨЛ БОЛ ҮНЭНИЙ ТӨЛӨӨХ
  ТЭМЦЭЛ МӨН

  А.Ф.КОНИ

 • МОНГОЛ - ӨМГӨӨЛӨГЧ

  Хууль зүйн фирм

  ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ, МАРГААНД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
  ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ, МАРГААНД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
  ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГТ ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ

Мэдлэгийн сан

ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТӨВ БОЛОН САЛБАР АРХИВТ БАРИМТ ХҮЛЭ...

4 өдрийн өмнө

   Эрүүгийн хэргийн төв болон салбар архивын баримт ашиглуулах журмын зорилго нь сан хөмрөгийн баримтаас лавлагаа, хуулбар олгох, баримтанд үзлэг хийлгэх, танилцуулах, баримтыг тодорхой хугацаагаар албан ажлын хэрэгцээнд түр шилжүүлэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ? [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДҮГНЭЛТ...

1 долоо хоногийн өмнө

(Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 67.1.5, 118.5 дахь хэсгийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай)             Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2018-02-02-ны өдрийн дунд су [ ... ]

ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЭМИЙГ ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХЭЭР АВАХ БОЛОМЖТО...

1 долоо хоногийн өмнө

   Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эмийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалтыг 2016 онд шинэчлэн баталсан. Энэ хүрээнд 404 нэр төрлийн эм хөнгөлөлттэй үнээр авах боломж нээгдсэн байдаг. Тэгвэл саяхнаас буюу дөрөвдүгээр сарын нэгнээ? [ ... ]

Мэдээлэл

2018 ОНЫ ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДОО...

3 өдрийн өмнө

Хүн амын амьжиргааны доод түвшин гэдэг нь хэрэглээний доод хэмжээг мөнгөн хэлбэрээр илэрхийлснийг хэлдэг бөгөөд хэрэглээний доод хэмжээ гэж хүний нэн тэргүүний зайлшгүй хэрэгцээг хангах хүнсний болон хүнсний бус хэрэглээний сагсаар тодорхойлсон бараа, үйлчилгээний ш? [ ... ]

“НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР БОЛОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТӨЛ...

5 өдрийн өмнө

   Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 1 сарын 3-ны өдрийн 5 дугаартай тогтоолоор “Нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журам”-ыг баталсан байна. Уг журмаар газрын тосны нөөц ашигласны төлбөр болон хайгуул, ашиглал? [ ... ]

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИЙН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГОО ГАДААД УЛСАД ШИ...

5 өдрийн өмнө

Хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд зааснаар Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулах этгээдийн  хөрөнгө оруулагч нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт татвар төлөх үүргээ бүрэн биелүүлсний үндсэн дээр доор дурдсан өөрт ногдох хөрөнгө, орлогыг гадаад улс? [ ... ]

Та хууль эрх зүйн мэдээллийг мессэжээр авахыг хүсвэл 1499 дугаарт 11 гэсэн текстийг илгээнэ үү. / Зөвхөн Юнител-н хэрэглэгчид /