• ӨМГӨӨЛӨЛ БОЛ ҮНЭНИЙ ТӨЛӨӨХ
  ТЭМЦЭЛ МӨН

  А.Ф.КОНИ

 • МОНГОЛ - ӨМГӨӨЛӨГЧ

  Хууль зүйн фирм

  ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ, МАРГААНД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
  ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ, МАРГААНД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
  ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГТ ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ

Мэдлэгийн сан

ЭДИЙН ЗАСГИЙН БҮХ ТӨРЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САЛБАРЫН А...

2 долоо хоногийн өмнө

              Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль (2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр баталж, 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс даган мөрдөж байна.)-ийн 8  дугаар зүйлийн 8.2 дах хэсэгт санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн,  Үндэсний [ ... ]

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС...

2 долоо хоногийн өмнө

   Тус хуулиар нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, үйлчилгээний төрөл, хамрах хүрээг тогтоох, нийгмийн халамжийн сан бүрдүүлэх, уг сангийн хөрөнгийг зарцуулах, нийгмийн чиг үүргийг тодорхойлохтой холбогдсон харилцааг зохицуулдаг.    Нийгмийн халамжийн хамр? [ ... ]

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 210 ДУГААР ТОГТООЛООР ?...

2 долоо хоногийн өмнө

   Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн 210 дугаар тогтоолоор “Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журмыг шинэчлэн баталсан байна.   Энэхүү “Банк бус санхүүги [ ... ]

Мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ТҮНШЛЭЛИЙН ХАРИЛЦААТАЙ 10 ОРНЫ ТАЛААР...

6 өдрийн өмнө

   Ерөнхийлөгч Х.Баттулгын АНУ-д хийсэн айлчлалын үеэр Монгол Улс, АНУ Стратегийн түншлэлийн харилцаатай болж буйгаа зарласан билээ. Энэ нь Монгол Улсын Стратегийн түншлэлийн харилцаатай болж буй тав дахь улс болж буйг албаныхан онцолсон.    Өмнө нь Монго? [ ... ]

НИЙТИЙН ЭДЭЛБЭР 32 ГАЗРЫН ХЭМЖЭЭ ХЯЗГААРЫГ БАТАЛГААЖ?...

1 долоо хоногийн өмнө

   НИТХ-ын 2019 оны 08-р сарын 2-ны хуралдаанаар 32 газрын хэмжээ хязгаарыг тогтоох тухай Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албаны хүсэлтийг хэлэлцэж, шийдвэрлэсэн байна.     “Нийтийн эдэлбэрийн нийт 86 газрыг эзэмших эрх олгохгүй гэж тогтоол гаргасан байдаг [ ... ]

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИ...

2 долоо хоногийн өмнө

   Улсын Их Хурлын 2019 оны 72 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан Ажлын хэсгийн төлөвлөгөөний дагуу Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл, саналын талаарх 5 удаагийн цуврал хэлэлцүүлгийг 2019 оны 7 дугаар сарын 22-26-ны өдрүүдэд Ерөнхийлөгчийн Тамгын газ [ ... ]

Та хууль эрх зүйн мэдээллийг мессэжээр авахыг хүсвэл 1499 дугаарт 11 гэсэн текстийг илгээнэ үү. / Зөвхөн Юнител-н хэрэглэгчид /