Номны нэр:
МОНГОЛ УЛСЫН КОМПАНИЙН ТУХАЙ ХУУЛИУД (1991, 1995, 1999, 2011)

Манай улсад аж ахуйн үйл ажиллагааг компанийн хэлбэрээр эрхлэх хандлага улам бүр өргөжсөөр байна. Анх 1991 онд Монгол улсын аж ахуйн нэгжийн тухай хууль батлагдсан бөгөөд тус хуулиар эрхлэх аж ахуй, хоршоо, компанийн эрх зүйн байдлыг тогтоож байжээ.  

Зохиогчийн тухай (эмхтгэгч) Товч танилцуулга

Эрхлэн хэвлүүлсэн: "Монгол Өмгөөлөгч" хууль зүйн фирм 

Эмхтгэсэн: З.Сүхбаатар, Н.Болорчимэг 

 

Компанийн тухай хуулиудыг эмхтгэхдээ "Төрийн мэдээлэл" эмхтгэлд нийтлэгдсэн уг эхийг үндэслэл болголоо. Энэхүү эмхтгэл нь эрдэм шинжилгээний, ажлын эх сурвалж, багш, оюутны гарын авлага, практикт ажилтнуудын хэрэглээ болно гэдэгт итгэж байна.