ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

   2018 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн 05 дугаартай Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хорооны 2018 оны 05 дугаар тогтоолоор 2020 оны нэгдүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг сард 420 мянган төгрөг байхаар шинэчилсэн билээ.

   Тус тогтоолын дагуу хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2019 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн нэмэгдлээ. Ингэснээр нийгмийн даатгалын сарын доод шимтгэл 60,900 төгрөг болж байна.

   Харин 2019 онд буюу хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 320,000 төгрөг байх үед нийгмийн даатгалын сарын доод шимтгэл 43,200 төгрөг байсан юм.

   Эх сурвалж: http://www.mlsp.gov.mn/op/more/id/78