НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛААР ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООГДЛОО

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын даргын 2019 оны 08-р сарын 21-ний өдрийн А/40 тоот тушаалаар шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоолоо.