МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД

 

Д/д

Улс орон

Зорчих нөхцөл

Визгүй зорчих хугацаа

Хүчин төгөлдөр болсон огноо

1

 Хятад

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

1989.03.30

2

 Филиппин

Бүх төрлийн паспорт

21 хүртэл хоног

1994.05.13

3

 Малайз

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

1994.06.06

4

 Казахстан

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

1994.12.02

5

 Израйл

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

1996.03.12

6

 Хонконг /БНХАУ/

Бүх төрлийн паспорт

14 хүртэл хоног

1998.06.18

7

 Киргиз

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

1999.12.04

8

 Куба

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2001.10.08

9

 Макао /БНХАУ/

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2004.07.03

10

 Лаос

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2007.10.14

11

 Tайланд

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2008.01.13

12

 Беларусь

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2013.09.04

13

 Турк

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2013.10.10

14

 Серби

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2013.11.08

15

 ОХУ

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2014.09.03

16

 Бразил

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2015.09.21

17

 Индонез

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2016.03.22

18

 Сингапур

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2017.06.08

19

 Украин*

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/

-

20

 Аргентин

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2018.02.19

21

 Уругвай

Бүх төрлийн паспорт

 30 хүртэл хоног

2018.06.10

22

 Чили

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2018.12.29

23

Узбекистан

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2019.02.01

   (2019 оны 9 дүгээр сарын байдлаар)

   Эх сурвалж: http://consul.mn/07visan.php