Номны нэр:
АЖИЛТНЫ ГАРЫН АВЛАГА

"Монгол Өмгөөлөгч" хууль зүйн фирмийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд холбогдуулан ажилтнуудтайгаа нээлттэй байх үүднээс  ажилтны гарын авлагыг боловсруулан хэвлүүлсэн. 

Зохиогчийн тухай (эмхтгэгч) Товч танилцуулга

Энэхүү гарын авлагад манай байгууллагын танилцуулга, эрхэм зорилго, алсын хараа, үнэт зүйл, бүтэц зохион байгуулалт, чиг үүрэг, зөвлөлдөх уулзалт, ажилтанд үзүүлэх үйлчилгээ, хүний нөөцийн бодлого, чөлөө олгох журам, шагнал урамшуулал болон хариуцлагын талаар дэлгэрэнгүй багтаасан болно.