Номны нэр:
ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИ ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАХ ГАРЫН АВЛАГА

Өмгөөллийн "Монгол Өмгөөлөгч" ХХН-ийн 15 жилийн ойд зориулан гаргаж буй тус бүтээл нь Монгол улсын хууль тогтоомжийг удирдлага болгон холбогдох эрх бүхий байгууллагуудын одоогийн практикт үндэслэн боловсруулсан болно. Энэхүү гарын авлага нь та бүхний ажил хэрэгт хувь нэмэр болно гэдэгт бид итгэлтэй байна. 

Зохиогчийн тухай (эмхтгэгч) Товч танилцуулга

Эрхлэн хэвлүүлсэн: Өмгөөллийн "Монгол Өмгөөлөгч" ХХН, "Өмгөөлөл судлалын академи" ТББ

Зохиогчид: З.Сүхбаатар

П.Оюундэлгэр

П.Оюун-Эрдэнэ

Э.Эрдэнэцэцэг

Б.Оюунтуул

   Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани үүсгэн байгуулах гарын авлагад компанийн мөн чанар, түүнийг үүсгэн байгуулахад анхаарах зүйлс, үүсгэн байгуулах үе шатуудыг нарийвчлан оруулж өгсөн бөгөөд нэг болон түүнээс дээш гишүүнтэй компанийг үүсгэн байгуулахад шаардагдах баримт бичгүүд, компанийг үүсгэн байгуулагдсаны дараа хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахад шаардлагатай баримт бичгүүдийн загваруудыг оруулж өгсөн нь хэрэглээний ач холбогдолтой юм.