ТӨЛБӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧ БОЛОН ОПЕРАТОРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Захиргааны ерөнхий хуульд заасны дагуу "Төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч болон операторын үйл ажиллагаа, түүнд хяналт тавих журам"-ын төслийг 30 хоногийн турш олон нийтээс санал авахаар танилцуулж байна. Баримт бичгийн төсөлд ирүүлэх саналаа batorgil@mongolbank.mn болон ariun@mongolbank.mn  мэйл хаягаар ирүүлнэ үү.

"Төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч болон операторын үйл ажиллагаа, түүнд хяналт тавих журам"-ын төсөлтэй ЭНД ДАРЖ танилцана уу.

Эх сурвалж: https://www.mongolbank.mn/news.aspx?tid=1&id=2548