2020 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН СОНГУУЛИЙН САНАЛЫГ 10 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДӨР 07:00- 20:00 ЦАГ ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД САНАЛ АВАХ БАЙРАНД АВНА

2020 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр /Пүрэв гараг/ 07:00- 20:00 цаг хүртэл аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийг сонгох сонгууль болно.

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулиар аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон тухайн шатны Засаг даргын хэрэгжүүлэх бүрэн эрхийг зохицуулдаг бөгөөд иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь тухайн нутаг дэвсэрийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, орон нутгийн өмч зэрэг асуудлаар шийдвэр гаргахад оролцдог төлөөллийн байгууллага юм.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 9 дэх хэсэгт зааснаар 18 насанд хүрсэн Монгол Улсын иргэн шууд буюу төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах хэрэгт оролцох эрхтэй бөгөөд энэхүү үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ.

Иймд иргэн та оршин суугаа засаг захиргааны нэгждээ өөрийн төлөөллийг сонгох үндсэн эрхээ хэрэгжүүлэн, сонгуулиа өгөхийг уриалж байна.