ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ТАРИФЫН ТУХАЙ

Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгч нь Шуудангийн тухай хуулийн 18-р зүйлд заасны дагуу үйлчилгээний үнэ тарифаа батлуулахын өмнө Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлж, хянуулах үүрэг хүлээдэг ба  шуудангийн үйлчилгээний тарифын үндэслэлийг хянахдаа тус хорооноос баталсан “Харилцаа холбооны үйлчилгээний үнэ тариф тогтоох аргачлал”-ыг үндэслэл болгодог байна.

Хуулийн дагуу үнэ тарифаа хянуулсан Шуудангийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үнэ тарифын мэдээллийг дараах хүснэгтээр харууллаа.

Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээний үнэ тариф, 2021-2022 он

Компанийн нэр

Хянуулсан Огноо

Хамрах хүрээ, чиглэл

Гарах үнэ

Орох үнэ

 

1

“Америк тээвэр” ХХК

2021

АНУ

-

15$

 

2

“АМЕХ” ХХК

2021

АНУ

-

15$

 

3

“Англофейт” ХХК

2021

АНУ

-

15$

 

4

“Асралт хөхий” ХХК

2021

АНУ

54,000₮

15$

 

5

“Бид монгол интернэшнл” ХХК

2021

Австрали

-

30AUD

 

АНУ

15$

 

6

“Интратул монгол” ХХК

2021

Чех

49,500₮

11евро

 

7

“Найс монголиа трейдинг” ХХК

2021

БНСУ

25,600₮

8.7$

 

8

“Новембер мэйл” ХХК

2021

БНСУ, Япон, АНУ, БНХАУ

8$

-

 

9

“Туушин смарт ложистикс” ХХК

2021

БНХАУ

78,220₮

-

 

10

“Туушин” ХХК

2021

БНХАУ, Австрали

Европ

-

10-15$

 

11

“Монгол таун Онлайн Экспресс” ХХК

2021

АНУ

-

13-19$

 

12

“Монтээвэр сервис” ХХК

2021

БНСУ

25,000₮

8,2$

 

13

“Уу сод” ХХК

2021

АНУ

54,000₮

15$

 

14

“Эл би карго” ХХК

2021

АНУ

32,000₮

 

 

15

“Ийзи бизнес” ХХК

2022

ХБНГУ

-

10евро

 

16

“Сакура мандал”

2022

АНУ

70,400₮

15$

 

17

“Ти эс эн жэй” ХХК

 

Швед

60,000₮

-

 

18

“Би дабльюу ай эс” ХХК

2022

Англи

-

11 фунт

 

19

“Рийч традэко жи би”

2022

БНСУ

-

8$

 

20

“Орчс” ХХК

2022

АНУ, БНСУ

-

15$

 

21

Амьтай дөрөв” ХХК

2022

ХБНГУ

-

8,5 евро

 

22

“Гран тэмүн” ХХК

2022

АНУ

-

15$

 

23

“Амех Эм Эн Жи” ХХК

2022

АНУ

70,400₮

15$

 

24

“Монложистикс карго”

2022

АНУ

-

17$

 

25

“Чингүүн үйлс” ХХК

2022

Швед

60,000₮

18$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Эх сурвалж: https://crc.gov.mn/articles/shuudangijn-jlchilgeenij-ne-tarif/mn