ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН АНХНЫ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЯВУУЛЛАА

Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2022.11.22-ны өдрийн  хуралдаанаар Захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийжээ.

Хууль зүйн байнгын хорооны ажлын хэсэг 2022 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр хуралдаж, хуулийн төсөлтэй холбогдуулан УИХ-ын гишүүдээс гарсан саналуудыг нэг бүрчлэн дахин хэлэлцэж, төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслийн талаарх санал, дүгнэлтийг Байнгын хороонд танилцуулжээ.

Байнгын хороо хуулийн төслүүдийг зүйл бүрээр нь хэлэлцсэн бөгөөд Ажлын хэсгээс танилцуулсан зарчмын зөрүүтэй дөрөв, найруулгын нэг санал, хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдтэй холбоотой 10 саналаар тус тус санал хураалт явуулан, Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтжээ.

Мөн хуралдаанаар Байнгын хорооны тогтоол баталж, Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг  байгуулсан байна.

Эх сурвалж: https://www.parliament.mn/nn/18971