ОЛОН УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БАГА ХУРЛЫН ИНДЭРТ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОДЛОГО, БАЙР СУУРИЙГ ИЛЭРХИЙЛЛЭЭ

   Швейцарын Женев хотноо болж буй Олон Улсын Хөдөлмөрийн Бага хурлын 111 дүгээр чуулганд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын дэд сайд С.Зулпхар тэргүүтэй манай улсын гурван талын төлөөлөгчид буюу Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, Монголын үйлдвэрчний эвлэл, бусад нийгмийн түнш байгууллагуудын төлөөлөл оролцож байна.
   Чуулганы нэгдсэн хуралдаанд Монгол Улс Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагатай олон жилийн үр дүнтэй хамтын ажиллагааг хөгжүүлж ирсэн, Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага, Монгол Улс хооронд 2023-2027 онд хэрэгжүүлэх Зохистой хөдөлмөрийн хөтөлбөр болон хамтын ажиллагааны хүрээнд салбарын эрхзүйн шинэчлэл, албан бус салбараас албан салбарт шилжих, салбарын хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгох, хүн амын бүлгүүд, ялангуяа залуучууд, эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, дижитал буюу шинэ ур чадварыг хөгжүүлэх чиглэлд анхааран ажиллаж буй талаар дурдсан болно. 
Эх сурвалж: Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны албан ёсны сайт