НЭР ДЭВШИГЧ МӨНГӨ ТАРААХ, ЭД ЗҮЙЛ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ҮНЭЭР ХУДАЛДАХЫГ ХОРИГЛОНО

2024  оны 1 дүгээр сарын 1-ээс 6 дугаар сарын 28-ны өдрийг дуусталх хугацаанд нэр дэвшигч мөнгө тараах, эд зүйл хөнгөлөлттэй үнээр худалдах, аливаа ажил үйлчилгээг төлбөргүйгээр болон хөнгөлөлттэйгээр үзүүлэхийг хориглосон гэж СЕХ-ноос мэдээллээ.
 
Мөн нийтийг хамарсан биеийн тамирын уралдаан тэмцээн, баяр наадам, урлагийн тоглолт, хүлээн авалт, дайллага цайллага, төлбөрт таавар, мөрийтэй тоглоом зохион байгуулах, ивээн тэтгэх, сонгогчдыг гадаад дотоодод аялуулах, амралт сувилалд амраах, ирээдүйд өөрийн болон бусдын хөрөнгөөр мөнгө, эд бараа өгөхөөр гэрээ байгуулах, хэлцэл хийх, хишиг, хувь, хувьцаа тараах, ажлын байранд зуучлах, ажилд оруулах зэрэг амлалт өгөх, сонгуульд оролцохоос татгалзахыг болон сонгуулийн хууль тогтоомж зөрчихийг уриалсан агуулга бүхий сурталчилгаа явуулах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим орчин, мессеж ашиглан улс төрийн чансаа тогтоох зорилго бүхий шалгаруулалт, санал асуулга явуулж нийтлэх, тухайн жилийн төсөвт тусгаагүй нийгмийн хамгааллын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, амлалт өгөх зэргийг хуулиараа хориглосон байна. 
 
Тухайн нэр дэвшигч зөрчил гаргасан нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол Сонгуулийн ерөнхий хороо нэр дэвшигчээр бүртгэхээс татгалзах, бүртгэсний дараа зөрчил гарсан нь тогтоогдсон тохиолдолд нэр дэвшигчийг нэрсийн жагсаалтаас хасах үндэслэл болох юм. Харин улс төрийн намуудын зүгээс гишүүдийнхээ хүрээнд зохион байгуулсан сургалт уулзалтыг сонгогчдын саналыг татах зорилгоор явуулж байгаа үйл ажиллагаанд хамааруулахгүй байхаар хуульчилсан. Иймд улс төрийн намаас хуулиар хориглоогүй арга хэлбэрээр зохион байгуулж буй аливаа арга хэмжээнд зөвхөн тухайн намын гишүүд оролцох юм.
Эх сурвалж: https://m-election.mn/