ТУСГАЙЛСАН ЖУРМААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА (ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД 2024 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 17-НЫ ӨДРИЙН ХУУЛИАР НЭМСЭН ӨӨРЧЛӨЛТ)

ТУСГАЙЛСАН ЖУРМААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА (ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД 2024 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 17-НЫ ӨДРИЙН ХУУЛИАР НЭМСЭН ӨӨРЧЛӨЛТ)

ТУСГАЙЛСАН ЖУРМААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА (ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД 2024 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 17-НЫ ӨДРИЙН ХУУЛИАР НЭМСЭН ӨӨРЧЛӨЛТ) from Umguullin Mongol Umguulugch [ ... ]