"ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦОГЧИЙГ ЗАЙНААС БУЮУ ЦАХИМААР ОРОЛЦУУЛАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ"-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА

"ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦОГЧИЙГ ЗАЙНААС БУЮУ ЦАХИМААР ОРОЛЦУУЛАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ"-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА from