УИХ-д Нэр дэвшигчид хориглох үйлдэл, үйл ажиллагаа

Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хууль нь 2011 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр батлагдсан. Энэ хуулийг 2011 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Нийт 12 бүлэг, 61 зүйлтэй, Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2012.11.01

Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү.