УЛСЫН ИХ ХУРАЛ АРВАН ХОЁРДУГААР САРД 39 ХУУЛЬ, ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ ХЭЛЭЛЦЭХЭЭР БОЛЖЭЭ

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль, Улсын Их хурлын 2021 оны 75 дугаар тогтоолыг үндэслэн Улсын Их Хурлын дарга “Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны намрын ээлжит чуулганы 12 дугаар сард хэлэлцэх асуудлын дараалал тогтоох тухай” захирамж гаргажээ.

Улсын Их Хурлын чуулганаар хэлэлцэх хууль, тогтоолын төслийг Улсын Их Хурлын дарга сар бүр захирамжаар баталж, Байнгын хороод хэлэлцэх асуудлын цаглаврыг баталж, мөрдүүлж байхаар Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд заасан байдаг.

Арван хоёрдугаар сард хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад:

1.Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл;

2.Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл;

3.Валютын зохицуулалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуульд нэмэлт             оруулах тухай хуулийн төсөл;

4.Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төсөл;

5.Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл;

6.Генетик нөөцийн тухай хуулийн төсөл;

7.Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл;

8.Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл;

9.Захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл;

10.Зөвшөөрлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл;

11.Зөвшөөрлийн тухай, зөвшөөрлийн жагсаалт батлах тухай хуулийн төсөл;

12.Кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл;

13.Монгол Улс, Олон улсын сэргээн босголт, хөгжлийн банк хоорондын Зээлийн хэлэлцээр (Улаанбаатар хотын тогтвортой авто зам, тээвэр төсөл)-ийг            соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл;

14.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл;

15.Монгол Улсын Их Хурлаас нэр дэвшигчийн сонсгол зохион байгуулах журам батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл;

16.Монгол Улсын Их Хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл;

17.Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд;

18.Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл;

19.Монгол Улсын Үндсэн хууль батлагдсаны 30 жилийн ойг тэмдэглэх тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл;

20.Монгол, Хятадын Замын-Үүд-Эрээний эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл;

21.Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийн;

22.Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл;

23.Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл;

24.Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд (Кигалийн) оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл;

25.Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн төсөл;

26.Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл;

27.Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл;

28.Улсын тусгай хамгаалалттай газрын ангиллыг шинэчлэн тогтоох тухай Улсын Их Хурлын 1995 оны 26 дугаар тогтоолд нэмэлт оруулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл;

29.Усны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл;

30.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл;

31.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл;

32.Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийн төсөл;

33.Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн төсөл;

34.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл;

35.Хүнд үйлдвэрийн тухай хуулийн төсөл;

36.Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл;

37.Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл;

38.Чөлөөт бүсийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл;

39.Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслүүд тус тус багтсан байна.

Эх сурвалж: http://parliament.mn/n/toaon