МОНГОЛ УЛСЫН 2023 ОНД ЭКСПОРТЛОХ СТРАТЕГИЙН ЗАРИМ ХҮНСНИЙ НЭР ТӨРӨЛ, ТОО ХЭМЖЭЭ, АНГИЛЛЫН КОД

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/58 дугаар тушаалаар 2023 онд экспортлох стратегийн зарим хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээ, импортлох стратегийн зарим хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээг тус тус баталсан байна. 
Монгол улсын 2023 онд экспортлох стратегийн зарим хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээ, ангиллын код: 

Стратегийн хүнсний нэр

Төрөл

БТКУС-ын код

    Тоо хэмжээ

1

Улаанбуудай гурил

Улаанбуудайн гурил

1101

   20000 тн (хорин мянга)

Монгол улсын 2023 онд импортлох стратегийн зарим хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээ, ангиллын код:

Стратегийн хүнсний нэр

Төрөл

БТКУС-ын код

    Тоо хэмжээ

1

Улаанбуудай

Улаанбуудай, үрийн

1001.11.00

1001.91.10

   10000 тн (арван мянга)

2

Улаанбуудай

Улаанбуудай, хүнсний

1001.19.10

1001.99.11

50000 тн (тавин мянга)

3

Савласан цэвэр ус

Ундны савласан цэвэр ус

2201.90.10

3400 тн (гурван мянга дөрвөн зуу)

Эх сурвалж: https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16758564872541&showType=1