ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭ

Дараах агуулгаар Зээлийн гэрээний талаар мэдээлэл бэлдлээ. 

  • Зээлийн гэрээний ухагдахуун.
  • Зээлийн гэрээнд тавигдах шаардлага.
  • Зээлийн гэрээний агуулга.
  • Зээлийн гэрээний хэлбэр.
  • Зээлийн гэрээний бүтэц.
  • Зээлийн гэрээ байгуулах.
  • Банк бус санхүүгийн байгууллагаас зээл олгох гэрээ.
  • Хадгаламж зээлийн хоршооноос зээл олгох гэрээ.
  • Барьцаалан зээлдэх газар /Ломбард/-аас зээл олгох гэрээ.
  • Иргэдийн зээлийн гэрээ.

 

Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү.