НАСАНД ХҮРЭЭГҮЙ ХҮНИЙГ АЖИЛЛУУЛАХЫГ ХОРИГЛОСОН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЖАГСААЛТ БАТЛАГДЛАА

НАСАНД ХҮРЭЭГҮЙ ХҮНИЙГ АЖИЛЛУУЛАХЫГ ХОРИГЛОСОН

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЖАГСААЛТ БАТЛАГДЛАА

 

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/36 тоот тушаалаар Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалтыг баталжээ.

Уг журмаар хориглох ажлын байрны нөхцөл болон насанд хүрээгүй хүний амь нас, эрүүл мэнд, ёс суртахуун, аюулгүй байдалд нийтлэг аюултай ажлын байр мэргэжилийг баталсан. Үүнд:

Хориглох ажлын байрны нөхцөлд:

 1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, Ажлын байрны орчин эрүүл ахуйн шаардлага MNS 4990:2015 стандартын шаардлагыг хангаагүй ажлын байранд ажиллахыг хориглоно.
 2. Цемент, асбест, шилэн хөвөн, нүүрс, органик тоос, тоосжилт бүхий орчин;
 3. Химийн хорт болон аюултай бодис, тэсрэх, шатамхай материалтай харьцах, зөөвөрлөх ажил;
 4. Галд шатамхай, тэсрэх бодистой харьцах, зөөвөрлөх ажил;
 5. Хлорын болон хорт хийтэй харьцах, зөөвөрлөх ажил;
 6. Цацраг идэвхит болон биологийн идэвхит бодистой харьцах бүх төрлийн ажил;
 7. Суурилагдсан тоног төхөөрөмж, эргэлдэх машин механизм болон даралтата сав, хийн зуухтай орчин бүхий ажил.

Мөн тус жагсаалтаар Насанд хүрээгүй хүний амь нас, эрүүл мэнд, ёс суртахуун, аюулгүй байдалд нийтлэг аюултай ажлын байр, ажил мэргэжилийг салбар салбараар нь тусгайлан заасан байна. Үүнд:

 • Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур,
 • Уул уурхай, олборлолтын үйлдвэрлэл,
 • Барилгын салбар,
 • Боловсруулах үйлдвэрлэл,
 • Ус хангамж, бохир ус зайлуулах систем, хог хаягдлын менежмент болон цэвэрлэх үйл ажиллагаа ,
 • Бөөний болон жижиглэн худалдаа,
 • Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа,
 • Зочид буудал, байр, сууц болон нийтийн хоолны үйлчилгээ,
 • Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн халамжийн үйл ажиллагаа

гэсэн салбаруудад тус бүр хориглох ажлын байрны жагсаалтыг баталсан.