Монгол Улс Япон хоорондын Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээрийн тухай

   Монгол Улс 2015 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр Япон улсын Засгийн газартай “Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр” байгуулсан билээ.

  Энэхүү хэлэлцээрийн зорилго нь бараа болон үйлчилгээний худалдааг чөлөөлөх, хөнгөвчлөх, хувь хүний шилжилт хөдөлгөөнийг хөнгөвчлөх, хөрөнгө оруулалтын боломжуудыг нэмэгдүүлэх-түүний хамгаалалтыг бэхжүүлэх, оюуны өмчийн хамгаалалтыг сайжруулах явдал юм.

   Энэхүү хэлэлцээрийн тухай танилцуулгыг ЭНД дарж харна уу.